Bestyrelsesarbejde

Bestyrelsesarbejde / Advisory Board

Bestyrelsen har bl.a. ansvar for virksomhedens udvikling og struktur, at føre tilsyn med økonomien og dermed tilse at kapitalberedskabet er forsvarligt. Et advisory board har ikke samme ansvar som en bestyrelse, men defineres som en gruppe af personer der skal vejlede og rådgive ejeren eller direktionen af en virksomhed.

En kompetent bestyrelse eller advisory board skal kunne råde over en række kompetencer, hvor en af de væsentlige er at have overblik over virksomhedens økonomi på kort og lang sigt.

I indehaveren, Pernille Normands, arbejde som statsautoriseret revisor, efterfølgende økonomichef og administrerende direktør har hun dagligt været i dialog med virksomhedens ejer, ledelse herunder bestyrelse omkring regnskab, skat, budgettering, likviditet, økonomiske konsekvensanalyser, strategi mv.

Pernille Normand har taget bestyrelsesuddannelsen, og vil dermed kunne give dig en professionel rådgivning på højt niveau.