CFO Services

CFO Services

Med CFO services får du, hvad du har brug for – hverken mere eller mindre 

Med vores CFO services får du maksimal fleksibilitet i opgaveløsningen, da vi altid kun leverer det antal timer, du har brug for i en given periode. Det kan være alt fra et par timer om ugen til en interim regnskabschef på fuld tid.

På den måde får du en fleksibel og midlertidig løsning, så kompetencerne altid er på plads i forhold til periode, opgavemængde og -type.

  • sparring gennem kompetent sparring og business partnering, og 
  • udvikling i form af optimering af processer og arbejdsgange

Uanset, om jeres behov er et par gange om året, nogle timer om ugen eller noget helt tredje, så kan Normand Advisory tilbyde jer en erfaren CFO/økonomichef både for en kortere eller længere periode.

CFO services kan blandt andet hjælpe jer med rapportering, budgetter, forecasts, almindelig økonomisk og likviditetsmæssig styring, optimering af arbejdsgange og processer samt implementering af effektive digitale løsninger eller hjælp i forbindelse med køb eller salg af virksomhed og meget, meget andet.

CFO services kan aflaste og være en fornuftig beslutning i mange forskellige situationer. Det kan f.eks. være i forbindelse med:

  • Tilfælde hvor virksomheden ikke er stor nok til at kunne tilbyde en fuld CFO stilling og herigennem kan få samme værdi indtil en fuldtidsstilling kan besættes
  • Fravær som sygdom og barsel, der skaber en ekstra arbejdsbyrde for de øvrige medarbejdere
  • Implementering af ERP-system, der kræver systemindsigt og viden om optimale processer og arbejdsgange
  • Rekruttering af ny økonomichef. Det kræver tid at finde den rigtige, og der vil ofte opstå en mellemperiode, inden den rette profil er fundet og startet op
  • M&A-processer, der kræver specialiseret viden og ofte også diskretion i organisationen
  • Ekstraordinære opgaver og projekter i økonomifunktionen som konsolidering, IFRS, risikoanalyser mm.

Vores primære mål er, at det skal kunne ses på jeres bundlinje og skabe værdi for virksomheden.