Outsourcing

Outsourcing

Mange virksomheder forsøger at effektivisere eller optimere deres administrative funktioner, i stedet for outsourcing. Når man taler effektivisering og optimering, bør man overveje outsourcing.

“Det er snarere reglen end undtagelsen, at der er penge at spare.”

Derfor vil vi opfordre til at arbejdsgangene gennemgås og analyseres, hvorefter beslutningen om, hvad der er mest hensigtsmæssigt for din virksomhed, kan træffes.

Blandt fordelene ved outsourcing er, at din virksomhed får den rette bemanding i forhold til opgaver, ressourcer og mål. Virksomheden er ikke længere sårbar overfor sygdom, ferie, efteruddannelse og opsigelser. Og dertil kommer den mertid det giver jer til at kunne fokusere indsatsen indenfor dine kernekompetencer.

Normand Advisory kan tilbyde at assistere med, eller endda helt at overtage en række af de administrative funktioner.

Eksempler på områder vi kan assistere med:

 • Bogholderi
 • Likviditetsstyring
 • Debitorstyring
 • Indkøb og kreditorer
 • Momsregnskab og lønsumsafgift
 • Støtte til ledelsen / rapportering
 • Budgettering / forecasting
 • Lønadministration
 • Økonomistyring
 • Eksternt regnskab
 • Koncernregnskab

Hos Normand Advisory får du adgang til høj faglighed viden og spidskompetencer, uden at det koster ekstra. Dermed styrkes kvaliteten af de administrative leverancer. Vi kommer med forslag til eventuelle forbedringer eller forenklinger, når situationen taler for det og sørger for at I til enhver tid har det fulde overblik.

Hvis I ønsker et bedre beslutningsgrundlag inden I giver jer i kast med outsourcing, kan vi tilbyde at udføre en analyse i samarbejde med jeres virksomhed, for at finde frem til den løsningsmodel, der bedst imødekommer jeres behov på både kortere og længere sigt.