Skat

SKAT

Hos Normand Advisory rådgiver og assisterer inden for danske og udenlandske skatte-, moms- og afgiftsmæssige anliggender. Du er sikret overblikket, mens vi sørger for at imødekomme lovgivningens konstant foranderlige regelsæt. 

Vi bistår blandt andet med

  • Selvangivelser for private og selskaber
  • Forskudsregistrering 
  • Indkomst- og formueopgørelser 
  • Håndtering af forespørgsler fra SKAT 
  • Skattesager 
  • Indhentning af bindende svar
  • Til- og fraflytterbeskatning 
  • Internationale skatteforhold 
  • Moms- og løsumsafgift
  • Energiafgifter